Vi har gjort webinaret tilgjengelig for alle.

I webinaret vil du få kunnskap om De 10 fallgruvene i ny lederjobb og det viktigste du kan gjøre for å unngå dem. Vivi-Ann Hilde  har samlet tips og råd som hun gjerne skulle fått selv da hun begynte i ny lederjobb.

På webinaret vil du blant annet lære om hvordan unngå disse fallgruvene

  • Rollen - Du slipper ikke fortiden. Dette er den vanligste fallgruven!
  • Kommunikasjon - Du er utydelig på hvem du er og tror at folk vet hva du står for.
  • Teamet - Du klarer ikke å motivere teamet ditt og få de med deg.
  • Sjefen – Avgjørende for din suksess i jobben.

Alles øyne er rettet mot nye ledere, så det er viktig å komme godt i gang. Hvis du ikke gjør det, vil det bli vanskelig å lykkes. Du trenger nemlig all den støtten du kan få allerede fra dag 1.

Etter webinaret vil du ha

  • Økt sjanse for å lykkes i ny lederjobb
  • Fått helt konkrete tips til hva du kan gjøre for å lykkes raskt i ny lederjobb

 

Se webinaret on demand