Vi har gjort webinaret tilgjengelig for deg.

De fleste ledere har på et tidspunkt måtte håndtere avvikende resultater. Det kan ofte oppleves som stressende, hvor svarene gjerne er sammensatte og komplekse. Heldigvis er det sjeldent for sent å ta tak! 

Det er akkurat det vi skal snakke om i dette webinaret. Considium har i mange år bistått ledere i både privat og offentlig sektor med å nå målene sine. Denne gangen tar vi tak i en kjent situasjon der resultatene avviker fra budsjettmålene. Tiltakene må dere finne selv, men vi bidrar med en strukturert metode og lang erfaring fra hvordan team kan mobiliseres.

Er du klar for å komme i gang?

 

I dette webinaret vil du få:

  • En innføring i vår «close the gap»-metodikk.
  • En praktisk case om hvordan du kan gjennomføre en «close the gap»-workshop med teamet ditt.

Varighet: ca 30 minutter

Webinaret passer spesielt godt for virksomhetsledere, økonomiledere og andre med resultatansvar. 

Foredragsholder er Roar Funderud, partner i Considium. Roar er utdannet siviløkonom med lang leder- og styreerfaring fra store merkevarekonsern som DFDS, Ringnes/Carlsberg og Flügger-gruppen. Han har gjennom sine roller følt de fleste utfordringer på kroppen, og samtidig erfart at det finnes en vei frem. 


Considium har vært profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner i mer enn 35 år. Vi hjelper ledere med å nå mål og sikre resultater. Considium består av 22 likeverdige partnere som alle har lang ledererfaring, fra privat og offentlig sektor. Sammen hjelper vi deg og teamet ditt til å dra i samme retning.

Se webinaret her