Fyll ut skjemaet for å få tilgang til opptaket. 

I webinaret snakker vi om hvordan vi arbeider med relasjoner og Considiums tilnærming i forhold til:

  • Klarhet - der strategi, planer og prioriteringer tydeliggjøres.
  • Ansvarlighet - hvordan sikre at teammedlemmer tar ansvar og eierskap.
  • Tillit - hvordan vi skaper forutsigbarhet og trygghet, der det er trygt å si det en mener, ta risiko og gjøre feil.
  • Omsorg - hvordan vi støtter, hjelper og utfordrer hverandre; positivt bry seg om hverandre og gi konstruktiv feedback.
  • Pålitelighet - hvordan vi opplever andre som forutsigbare og konsekvente.
  • Framdrift - gjennom en strukturert tilnærming der vi skaper motivasjon og mestring ved å anerkjenne gode prestasjoner og resultater.
  • Selvtillit - hvordan vi  arbeider med trygghet i oss selv og organisasjonen.
  • Engasjement og involvering - hvordan vi får med oss medarbeidere, påvirker og bidrar i hverdagen, skaper mening og tilhørighet.
Webinaret holdes av Henrik Boman, partner og rådgiver i Considium. Han deler erfaringer om hvordan du kan arbeide og utvikle gode relasjoner slik at kraften i målstyring forsterkes og dere som team leverer solide resultater.

Considium har vært profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner i mer enn 35 år. Vi hjelper ledere med å nå mål og sikre resultater. Considium består av 22 likeverdige partnere som alle har lang ledererfaring, fra privat og offentlig sektor. Sammen hjelper vi deg og teamet ditt til å dra i samme retning.

Merk: Ved å melde deg på godtar du også at Considium kan sende deg nyhetsbrev. Considium etterlever forøvrig GDPR-regelverk og vil verne om dine rettigheter og til enhver tid gjeldende personvernlovgivning

Få tilgang til opptaket