Mange ledere har opplevd at teamet deres mangler retning og felles forståelse for hva som skal oppnås. Problemstillingen fører ofte til frustrasjon, beslutningsvegring og ineffektivitet med det resultat at forventede resultater ikke oppnås. Hvordan skal du snu trenden, få teamet ditt med deg og skape forståelse for felles mål?

Det ønsker vi i Considium å hjelpe deg med!

Meld deg på Vivi-Ann Hildes webinar for å få verktøy og konkrete eksempler som hjelper deg med å:

  • Løfte blikket og skape forståelse for felles mål
  • Etablere gode kjøreregler for teamet
  • Lære deg å bruke resultatsikring som verktøy for å mobilisere teamet
  • Sette gode arbeidsmål, og sikre at teamets medlemmer følger dem opp

Webinaret passer for alle som ønsker å bli bedre på å få teamet til å dra i felles retning. 

Foredragsholder er Vivi-Ann Hilde, rådgiver og partner i Considium Consulting Group AS.

Considium har vært profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og omstille seg i mer enn 35 år. Vår kjernekompetanse er å ta ord til handling på en praktisk og inkluderende måte. Considium består av 22 likeverdige partnere som alle har lang ledererfaring, fra privat og offentlig sektor. 

Se webinaret on demand