For hvordan går vi videre som ledere nå? Den nye normalen har blitt å lære seg kunsten å balansere risiko og beslutninger. Mange ledere opplever det ensomt på toppen når de står overfor viktige valg. Her bidrar Considium gjerne for å skape økt forutsigbarhet og trygghet.

I webinaret vil du få innspill og lære mer om:
-Hvordan sette mål som inspirerer og forener
-Hvordan sikre forankring av strategiske ambisjoner og initiativ
-Hvordan sikre samhandling og samarbeid
-Enkle verktøy for å styre på resultat
-Forventningsavklaringer og prioriteringer
-Motivasjon, engasjement og framgang med Considiums feedback-prosess

Webinaret passer for alle ledere som har resultatansvar og som ønsker å forbedre sine resultater. 

Foredragsholder er Henrik Boman, rådgiver, fasilitator og partner i Considium Consulting Group AS.

Webinaret har allerede gått live, men fyll gjerne ut skjemaet for å se opptaket. 

Considium har vært profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og omstille seg i mer enn 35 år. Vår kjernekompetanse er å ta ord til handling på en praktisk og inkluderende måte. Considium består av 22 likeverdige partnere som alle har lang ledererfaring, fra privat og offentlig sektor. 

Se webinaret on demand