Slik leder du endring sammen med teamet

 

Vil du bli bedre på å involvere teamet ditt? Sikre at engasjementet og motivasjonen opprettholdes? Vil du lære å øke samhandling samtidig som siloer brytes ned?

Hold av 45 minutter og meld deg på Considiums webinar 14. oktober!

 

I webinaret deler vi tips og råd, og kommer med praktiske eksempler og erfaringer som gir deg svar på hvordan du kan lede endring og forbedring – sammen med teamet ditt.

For hvordan går vi videre som ledere nå? Den nye normalen har blitt å lære seg kunsten å balansere risiko og beslutninger. Mange ledere opplever det ensomt på toppen når de står overfor viktige valg. Her bidrar Considium gjerne for å skape økt forutsigbarhet og trygghet.

I webinaret vil du få innspill og lære mer om:
-Hvordan sette mål som inspirerer og forener
-Hvordan sikre forankring av strategiske ambisjoner og initiativ
-Hvordan sikre samhandling og samarbeid
-Enkle verktøy for å styre på resultat
-Forventningsavklaringer og prioriteringer
-Motivasjon, engasjement og framgang med Considiums feedback-prosess


Webinaret passer for alle ledere som har resultatansvar og som ønsker å forbedre sine resultater. 

Foredragsholder er Henrik Boman, rådgiver, fasilitator og partner i Considium Consulting Group AS.

Tid: 14. oktober kl. 09:00–09:45

Considium har vært profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og omstille seg i mer enn 35 år. Vår kjernekompetanse er å ta ord til handling på en praktisk og inkluderende måte. Considium består av 22 likeverdige partnere som alle har lang ledererfaring, fra privat og offentlig sektor. 

 

Meld deg på webinar 14. oktober