«Resultatledelse i teori og praksis» er en praktisk lederveiledning som gir deg verktøyene du trenger for å lykkes med resultatledelse. Forfatteren tar utgangspunkt i lederens arbeidshverdag, hvor målet er å gjøre ledelse til en håndgripelig disiplin. Her vil du ikke bli utsatt for abstrakte ideer, men metoder og praksiser du umiddelbart kan benytte deg av.

Når du leser boken, vil du blant annet lære:

  • Hvordan utvikle lederteamet
  • Hvordan skape kollektivt ansvar for resultater
  • Hvordan skape entusiasme blant de ansatte
  • Hvordan sikre resultater

Boken passer godt for alle ledere som har ansvar for resultater – og folkene som skaper dem. Boken er ikke skrevet for en spesiell bransje, men tar for seg sentrale prinsipper som er gjeldende for alle; uavhengig om du er prosjektleder eller linjeleder, konsernleder eller avdelingsleder. 

«Det du vil sitte igjen med er hvordan du kan flytte perspektivet fra kontroll til handling. Boken legger trykket på det kollektive og samspillet mellom mennesker, hvor du endrer fokus til hva som skal oppnås, fremfor hvordan du skal oppnå det.» – Sigurd Lae, Partner i Considium

Kjøp boken ved å fylle ut skjemaet