I denne guiden går vi gjennom hvordan resultatledelse kan brukes for å sikre resultater i offentlig sektor. Vi har tatt utgangspunkt i en prosess fra en typisk, norsk kommune hvor kommunalsjefen for helse og velferd innførte resultatledelse i 2019 – med gode resultater.

Noen av spørsmålene du vil få svar på i denne guiden:

  • Hva er resultatledelse?
  • Hvorfor er resultatledelse en god metode for offentlig sektor?
  • Hvordan skape felles forståelse for situasjonen?
  • Hvordan iverksette resultatledelsesprosessen?
  • Hvordan sikre resultater?

Vi går gjennom resultatledelsesprosessen steg for steg. Her får du eksempler på hvordan tilrettelegge prosessen, agendapunkter og sikring av resultater. 

God lesning!

Få tilgang til guiden ved å fylle ut skjema